• Aktualności

     • DOBRY START - 300 zł dla ucznia

      Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

      Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

     • Zapisy na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

      Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się 21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00. Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.

     • OPŁATA ZA USZKODZONE PODRĘCZNIKI

      Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

     • Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

      Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.

      O stypendium mogą aplikować uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:- dobrze się uczą (średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 - uczniowie szkół i 3,5 - studenci),- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł.

     • Lato w Mieście 2018

      Szanowni Państwo,

      informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” można uzyskać – od 7 czerwca 2018 roku, od godz. 16:00 - poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem:

      www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Lato w Mieście 2018” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 8 czerwca 2018 roku, od godz. 8:00 do 18 czerwca 2018 roku do godz. 15:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń

    • Obiady - płatność za DYŻUR PRZEDSZKOLNY
     • Obiady - płatność za DYŻUR PRZEDSZKOLNY

      OBIADY WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLNY 2018

      DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA ZA

      WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLNY WYNOSI 7,00zł

      KWOTA DO ZAPŁACENIA PODCZAS POBYTU DZIECKA

      OD 16.08.2018r. DO 31.08.2018r. WYNOSI 84,00zł.

      Wpłatę za obiady należy dokonać

      - PRZELEWEM od 25 maja 2018r. do 15.06.2018r.

    • RODO
     • RODO

      Szanowni Państwo,

      25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO*), którego celem jest:

      • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.
      • harmonizacja przepisów w UE, wypraco
     • Lato w Mieście

      Informujemy, że zapisy do Warszawskiego Programu „Lata w Mieście 2018” prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, który od 17 maja 2018 r. od godziny 12.00 dostępny będzie pod adresem:

      www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.

      Rodzice dzieci zainteresowanych programem logują się w systemie. Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać szkoły i ułożyć je od najbardziej preferowanej do najmniej. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 10 jednotygodniowych turnusów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kończy pierwszy etap zapisów. Podanie adresu mailowego umożliwi przesłanie informacji o wyniku zapisów w terminie: 7 czerwca 2018 r. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie, w wysokości 7 zł za każdy dzień pobytu w szkole. Uc

     • Organizacja dyżurów wakacyjnych

      Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

      lipiec – sierpień 2018 r.

      Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

     • Grypa czy przeziębienie?

      W związku z trwającym sezonem grypy, przypominamy o zachowaniu podstawowych zasad profilaktyki zakażeniom wirusem grypy i innym infekcjom górnych dróg oddechowych.

      GRYPA - PRZEZIĘBIENIE

      Jak zapobiec?

      Coroczne szczepienia Regularne mycie rąk Unikanie bliskiego kontaktu z osob
     • Wszawica

      LIST INTENCYJNY

      SZANOWNI RODZICE!!!

      Zbliża się okres ferii zimowych – czas wypoczynku waszych pociech niejednokrotnie związany
      z wyjazdami poza miejsce zamieszkania, gdzie kontakty z innymi dziećmi są bliskie i o choroby rozprzestrzeniające się poprzez bezpośredni kontakt głowy z głową jest szczególnie łatwo. Wszawica jest chorobą pasożytniczą, wywołującą zmiany skórne na głowie człowieka.

     • TELEFON PIERWSZEJ POMOCY

      Każdy w domu ma szufladę pełną starych telefonów. Niech pomogą na nowo. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji "Telefon pierwszej pomocy". Telefony możecie zostawiać w świetlicy w sali numer 20.

      Zapraszamy do wzięcia udziału.

      TELEFON PIERWSZEJ POMOCY - Obrazek 1

  • Partnerzy

  • Godziny dzwonków

   Środa 18.07.2018
  • Galeria zdjęć

   • SP 141 - ma 40 lat.
   • Symbole szkoły
   • Wzory strojów szkolnych
   • Urodzinowe zdjęcie - 5 czerwca 2007
   • 8.11.2007 Akademia Jubileuszowa
   • 9.11.07 Święto szkoły - święto uczniów