• Aktualności

     • Konkurs "100 lat – moja mała Ojczyzna"

      Zachęcamy uczniów klas I - VI do udziału w konkursie organizowanym przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej.

      Cele konkursu:

      · zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w różne formy pracy pozalekcyjnej.

      · korelacja międzyprzedmiotowa (plastyka, geografia, historia,religia)

     • Lekcje 21 i 22 stycznia

      W dniach 21 i 22 stycznia b.r. (poniedziałek i wtorek) lekcje będą się odbywać wg "planu B":


      1. 8:00 - 8:30
      2. 8:40 - 9:10
      3. 9:15 - 9:45
      4. 9:55 - 10:25
      5. 10:30 - 11:00
      6. 11:20 - 11:50
      7. 12:10 - 12:40
      8. 12:50 - 13:20
      9. 13:30 - 14:00
      10.14:05 - 14:35

     • Zima w Mieście

      Szanowni Państwo,informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019”można uzyskać – od 2 stycznia 2019 roku, od godz. 13:00 - poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

      Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Zima w Mieście 2019” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 3 stycznia2019 roku, od godz. 10:00 do 10 stycznia 2019 roku, do godz. 10:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na konto szkoły do której uczeń został zakwalifikowany. Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z

     • Szczęśliwego Nowego Roku 2019

      W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

      wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

      ciepła, obfitości wszelkich dóbr oraz wiele zadowolenia

      i sukcesów z podjętych wyzwań.

      życzą

      Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy
      Szkoły Podstawowej nr 141
      im. majora Henryka Sucharskiego

    • Obiady - styczeń 2019
     • Obiady - styczeń 2019

      OBIADY STYCZEŃ 2019

      KWOTA DO ZAPŁACENIA NA STYCZEŃ WYNOSI 81,00zł.

      18 dni x 4,50zł.- 81,00zł

      (OD 02.01.2019r. DO 25.01.2019r.)

      Wpłatę za obiady należy dokonać:

      -PRZELEWEM do dnia 04 stycznia 2019r.

      -w STOŁÓWCE- 02.01.2019 w godzinach od 7:30 -10:00

      03.01.2019 w godzinach od 7:30-10:00

     • Nie pozwólmy by Adaś stracił nóżkę

      Dzień dobry, nazywam się Adaś Wituski.

      I choć nie jestem już małym, słodkim bobaskiem – proszę, nie ignoruj mnie, zatrzymaj się na chwilę i poznaj moją historię…

      Mam 8 lat, kocham piłkę nożną i posiadam cały plecak życiowych doświadczeń. Niektórzy mówią mi, że jestem wojownikiem, że jestem bardzo dzielny i mądry, ale ja tego nie chcę. Chcę być tylko taki, jak inni…

     • Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019

      Zasady postępowania rekrutacyjnego

      do Warszawskiego Programu

      „Zima w Mieście” 2019

      Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

     • Rusza rozbudowa szkoły!

      Szanowni Państwo,

      zostałam zaproszona do udziału w pracach koncepcyjnych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Praga Południe dotyczących rozbudowy modułowej naszej szkoły. Oznacza to, iż we wrześniu 2019r. spodziewamy się gotowych modułów dobudowanych na terenie szkoły, z nowymi salami lekcyjnymi. To pozwoli zapewne na poprawę warunków nauki naszych uczniów i skrócenie planów lekcji. Cieszę się, że zapadła taka decyzja i z radością dzielę się nią z Państwem.

     • Rekrutacja 2019/2020

      Szanowni Państwo,

      w celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazujemy w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      PLAKAT - REKRUTACJA 2019/2020

      Jednocześnie informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

    • RODO
     • RODO

      Szanowni Państwo,

      25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO*), którego celem jest:

      • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.
      • harmonizacja przepisów w UE, wypraco
     • OPŁATA ZA USZKODZONE PODRĘCZNIKI

      Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej

      Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

  • Partnerzy

   • Varsavianistyczna Szkoła
  • Godziny dzwonków

   Środa 16.01.2019
  • Galeria zdjęć

   • SP 141 - ma 40 lat.
   • Symbole szkoły
   • Wzory strojów szkolnych
   • Urodzinowe zdjęcie - 5 czerwca 2007
   • 8.11.2007 Akademia Jubileuszowa
   • 9.11.07 Święto szkoły - święto uczniów