• Konkursy

    • 2017/2018

     Pragry

     11 IV klasa 1d przystąpiła do „Pragry” – biegu terenowego po Pradze Północ. Strat – Muzeum Warszawskiej Pragi – meta – niedźwiedzie w Parku Praskim.

      

     Warszawa zimą...

      

     Zapraszamy na wystawę zdjęć  "Warszawa w zimowej aurze" w ramach programu Szkoła Varsavianistyczna. Zdjęcia przedstawiają  Warszawę o zimowej porze z różnych miejsc - bardziej znanych lub kameralnych - mniej znanych. Autorami zdjęć są uczniowie klas 4- 7.

     Gratuluję,  Renata Fundeła

     Więcej zdjęć:   Warszawa w zimowej aurze

      

     2016/2017

     Konkurs "WARSZAWSKA STARÓWKA" dla uczniów oddziału przedskolnego

      

            

      

     Syrenka warszawska

     W konkursie uczestniczyło 52 uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

        

      

     Mistrz rachunku pisemnego

      

     Na przełomie stycznia i lutego odbył się dla uczniów klas IV dwuetapowy konkurs matematyczny "Mistrz rachunku pisemnego". Uczniowie rozwiązując zadania oprócz ćwiczenia sprawniści rachunkowej poznawali informacje dotyczące stolicy "Naj... w Warszawie" .

      

      

     Konkurs dzielnicowy

     "Osobliwości Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia. Historia i współczesność."

      

     Konkurs zorganizowany był on przez XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Południe z okazji 100 rocznicy przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy oraz Gocławia do Warszawy.

     Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Kucharski - Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe.

     W konkursie plastycznym skierowanym dla szkół podstawowych II miejsce zajął Jan Szczotka uczeń  klasy 6D.

      

      

     Znam moją Warszawę

      

     Pytanie nr 16 -

     W całej Warszawie jest 2247 pomników które, wiosną zaczynają się zielenić. Co ta za szczególne pomniki? Wyszukaj i wymień te , które rosną na Pradze Południe.

      

     Odpowiedź:

      

     Te szczególne pomniki to pomniki przyrody.

     Znalezione obrazy dla zapytania pomniki przyrody Praga Południe           Znalezione obrazy dla zapytania pomniki przyrody Praga Południe brukselska         Znalezione obrazy dla zapytania pomnik przyrod Park Skaryszewski

        ul. Adampolska                             ul. Brukselska                     Park Skaryszewski

      

     Pomniki przyrody na terenie dzielnicy Praga Południe

      

     L.p.

     Obiekt poddany ochronie*

     Nazwa pomnika przyrody

     Wymiary

     Położenie

     nazwa gat. pol.,

     nazwa gat. łac.,

     nazwa własna

     lub

     rodzaj skały

     nazwa własna

     wysokość

     (m)

     obwód

     (cm)

     1.

     drzewo

     dąb szypułkowy

     Quercus robur

     30

     449

     ul. Zakopiańska 28

     2.

     drzewo

     topola biała

     Populus alba

     28

     430

     ul. Brukselska 26

     3.

     drzewo

     buk pospolity

     Fagus sylvatica

     28

     325

     ul. Gruzińska 6

     4.

     drzewo

     dąb czerwony

     Quercus rubra

     25

     dwu-

     pniowy

     ul. Dąbrówki 8

     253/237

     5.

     drzewo

     buk pospolity odm. czerwonolistna

     Fagus sylvatica ‘Purpurea’

     32

     421

     Park Skaryszewski
     im I.J. Paderewskiego

     6.

     grupa drzew

     1.

     Metasekwoja chińska

     Metasequioja glyptostroboides

     „Jadwiga”

     25

     186

     ul. Adampolska 13

     2.

     Metasekwoja chińska

     Metasequioja glyptostroboides

     „Zdzisław”

     25

     186

     7.

     drzewo

     Wiąz szypułkowy

     Ulmu laevis

     26

     1.      122

     2)  68

     ul. Ateńska 37

     8.

     drzewo

     Dąb szypułkowy

     Quercus rober

     „Dąb Maksymiliana Goldberga”

     15

     306

     ul. Styki 22

     9.

     drzewo

     Topola biała

     Populus alba

     34

     589

     ul. Paryska 27

     10.

     głaz narzutowy

     granitognejs szaroróżowy
     o teksturze drobnoziarnistej
     z żyłami pegmatytowymi

     „Głaz Marszałka Józefa Piłsudskiego”

     2,35

     550

     ul. Mińska 25

     (przed wejściem
     do budynku)

      

      

      

     Pytanie nr 15 - Zabytkowe obiekty jeden przy ul. Grochowskiej zaraz za rondem Wiatraczna, drugi w Wawrze przy ul. Płowieckiej to budynki w których mieściły się szkoły. O jakie budynki chodzi i co to były za szkoły?

      

     Odpowiedź:

      

     Obiekt 1:

     Dawny Zakład Wychowawczy Braci Albertynów przy ul. Grochowskiej 194/196 to wzorcowa szkoła z internatem, mająca na celu przygotowywanie młodzieży męskiej do samodzielnego bytowania.

      

      

     Warto również wiedzieć, że…

     Budynek został wzniesiony w latach 1931-34. Zaprojektował go w stylu renesansu polskiego wybitny architekt Stefan Szyller. był twórcą m.in. gmachów: Zachęty, Biblioteki Głównej UW, Politechniki Warszawskiej, dekoracji mostu Poniatowskiego, wielu kamienic
     i około 100 kościołów.
     Jego poświęcenia, w obecności Prezydenta RP Ignacego Mościckiego dokonał bp Antoni Szlagowski w 1934 r.
     Wychowankowie - chłopcy z nizin społecznych, często sieroty i bezdomni, dostawali mieszkanie i przechodzili pełny kurs szkoły zawodowej a praktyczną wiedzę zdobywali w przyzakładowych warsztatach, przysposabiających do krawiectwa, szewstwa, cholewkarstwa, introligatorstwa, ogrodnictwa i sztuki drukarskiej.
     Na tyłach budynku - tu, gdzie dziś stoją wielkie bloki- znajdowało się szkolne gospodarstwo, w którym zainstalowano szklarnie, uprawiano krzewy i drzewa owocowe oraz hodowano kwiaty i sadzonki na sprzedaż. Specjalnością gospodarstwa rolno-ogrodniczego była uprawa chryzantem.
     W drukarni zakładowej, na profesjonalnym poziomie, wykonywano kalendarze i druki akcydensowe, a w warsztatach szewskim i krawieckim części męskiej i damskiej garderoby, które cieszyły się dużym popytem wśród mieszkańców Grochowa.
     Zdobywane w  ten środki finansowe przeznaczane były głównie na wakacyjny wypoczynek. Podopieczni wyjeżdżali na wakacje, co w tamtym czasie dla dzieci z sierocińców było czymś wyjątkowym. I tak np. w 1935 r. chłopcy wypoczywali w Pomiechówku, rok później wyjechali do Gdyni.
     Po ukończeniu nauki uczniowie otrzymywali świadectwa ukończenia szkoły i dyplomy Izby Rzemieślniczej wykwalifikowanych robotników. Przy zakładzie w 1936 r. otwarto męskie gimnazjum ogólnokształcące, którego kierownikiem był dr Jan Mirwiński. Przed wojną jednorazowo przebywało w zakładzie 150 chłopców.
     Wybuch wojny przyniósł kres działalności Zakładu Wychowawczego Braci Albertynów.
     We wrześniu 1944 roku przez krótki okres gmach pełnił funkcję szpitala wojskowego dla żołnierzy, po czym przejęły go polskie władze. W 1946 roku w tym miejscu funkcjonowały wydawnictwa wojskowe, m.in.: "Skrzydlata Polska" i tygodnik "Skrzydła i motor", tutaj też drukowano pierwsze numery "Życia Warszawy".
     W części budynku zainstalowano państwowe męskie gimnazjum i liceum typu ogólnokształcącego, oznaczone później nr 23, które wbrew intencjom władz nawiązywało do przedwojennych tradycji dydaktycznej gmachu. Do roku 1954, tj. do przeniesienia jej na ul. Naddnieprzańską szkołą kierował dyr. Fr. Sparrow, którego charakterystyczną przygarbioną sylwetkę znał cały Grochów.
     W lipcu 1948 r. kard. August Hlond w gmachu zakładu erygował nową parafię p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła wydzieloną z części parafii Bożego Ciała na Kamionku i Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Najczystszego Serca Maryi na Placu Szembeka. Istniejącą na pierwszym piętrze kaplicę powiększono, dobudowując szerokie schody od strony ul. Grochowskiej, a w sąsiedztwie postawiono barak, który służył jako zaplecze katechetyczne dla dzieci i młodzieży. Wszystko to się działo w atmosferze różnych szykan ze strony władz komunistycznych.
     W końcu lat 80-tych, ówczesny proboszcz i późniejszy budowniczy nowej świątyni przy ul. Kobielskiej 10. ks. Jan Flaziński zaprosił do pracy Siostry Miłosierdzia ze Zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. Mieszkające w budynku siostry prowadziły m.in. kuchnię dla ubogich i ośrodek opiekuńczy. Nie do rzadkości należał widok sióstr w charakterystycznych białych sari, dźwigających kosze produktów spożywczych zbierane u zaprzyjaźnionych straganiarzy na bazarach przy pl. Szembeka i przy Universamie Grochów.
     Od 1982 roku w na jedym z pięter działał Szkolny Ośrodek Socjoterapii (SOS), do którego przychodziła tzw. trudna młodzież. Sąsiednią część budynku zajmowała Filia Studium Nauczycielskiego Nr 2 później Nr 1 o specjalnościach: technika i plastyka.
     W tym czasie gmach nie konserwowany ulegał postępującej degradacji; już w latach 70-został otoczony trzema stalowymi klamrami, w obawie przed runięciem...
     W 2003 r. roku firma Stanner sp. z o. o., pod kierunkiem architekta Adama Wagnera dokonała gruntownej renowacji całego budynku.
     Nowy projekt nawiązywał do pierwowzoru Stefana Szyllera, przez zachowanie wszystkich elementów wystroju elewacji. Nie oparto się przy tym pokusie wprowadzenia kilku zmian: w tympanonie umieszczono płaskorzeźbę św. Floriana oraz wydatną inskrypcję: Dom Słowa Bożego im. Ks. K. Romaniuka, pierwszego biskupa diecezji warszawsko-praskiejGmach oddano ponownie do użytku w 2004 roku.

     Obecnie w budynku swoją siedzibę ma m.in. Tygodnik "Idziemy", Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, księgarnia katolicka, Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Arka oraz kilka firm komercyjnych. Niestety do odrestaurowanego budynku nie powróciły już Siostry Miłosierdzia...

     Na wprost głównego wejścia ustawiono figurę Matki Boskiej.

      

     Obiekt 2:

     Murowanka– potoczna nazwa zbudowanego w 1903 roku  budynku pierwszej szkoły w Wawrze, w którym zajęcia odbywały się do 1948 roku. Budynek powstał dzięki staraniom mieszkańców. Mieściła się w nim najpierw jednoklasowa szkoła początkowa, potem czteroklasowa, a w końcu siedmioklasowa szkoła powszechna, podczas wojny krótko zawodowa.

     Budynek "Murowanki" w Wawrze, a przed nimpomnik poświęcony Piłsudskiemu ibohaterom Wawra 1918-1920

      

     Warto również wiedzieć, że

     Murowanka to niewielki parterowy budynek zbudowany z czerwonej cegły licówki tzw. "garncówki". Jej dach dawniej był pokryty czerwoną dachówką. Wewnątrz znajdowała się tylko jedna duża izba lekcyjna oraz trzy małe pokoje, co najmniej na początku istnienia szkoły wykorzystywane na kancelarię szkolną i mieszkanie nauczycieli. Obecnie budynek stoi pusty, jest w dramatycznym stanie i wymaga remontu.

     Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy (ID 00016065).

      

     Pytanie nr 14 - \"Ponad 85% zabytkowego centrum Warszawy zostało zniszczone przez nazistowskie oddziały okupacyjne. Po wojnie mieszkańcy Warszawy podjęli dzieło odbudowy, które doprowadziło do odtworzenia kościołów, pałaców i domów będących symbolem polskiej kultury i narodowej tożsamości. Jest to wyjątkowy przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego.\"

     - to tekst uzasadniający wpis 2 września 1980r. historycznego centrum Warszawy- Warszawskiej Starówki- na pewną światową listę ważnej międzynarodowej organizacji. Podaj nazwę organizacji i nazwę owej listy.

     Odpowiedź:

     Stare Miasto w Warszawie zostało umieszczone na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego ludzkości UNESCO

      

     Warto również wiedzieć, że…

     był to 30. wpis na podstawie kryterium II i VI.

     Tablica upamiętniająca umieszczenie Starego Miasta na liście światowego dziedzictwa UNESCO wmurowana na ulicy Zapiecek.

     W sierpniu 1944, w czasie Powstania Warszawskiego, przeszło 85% zabudowy Starego Miasta zostało zniszczone przez oddziały hitlerowskie. Po wojnie, z woli społeczeństwa, podjęto trwające pięć lat dzieło odbudowy, pieczołowicie restaurując kościoły, pałace oraz Rynek Starego Miasta. Jest to wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków pochodzących z nieprzerwanego ciągu historycznego, od XIII do XX wieku. Obszar dziedzictwa kulturowego: strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej w historycznym centrum miasta Warszawy dotyczy "Starego i Nowego Miasta", które stanowią najstarszą część aglomeracji warszawskiej. Jej granice opierają się na wschodzie o brzeg Wisły, a na południu kończą się na Placu Zamkowym. Na zachodzie przebiegają ulicami: Podwale, Długa i Bonifraterska, by w konsekwencji zamknąć się na północy - Konwiktorską i Sanguszki.
     W ten sposób, obszar dziedzictwa kulturowego Warszawy obejmuje swym zasięgiem te dwie w/w dzielnice miasta. Ponadto, rozdziela je oś ulic: Świętojańska - Freta.

     Obecnie na Liście znajduje się 14 obiektów z Polski.

      

     Pytanie nr 13 -  Ponad 100-letnia brama o niezwykłej formie i historii zamyka jeden z parków Grochowa - podaj nazwę parku i napisz gdzie się znajduje.

      

     Odpowiedź:

     Park Obwodu Praga Armii Krajowej na granicy Grochowa i Kamionka na obszarze graniczonym ulicami Grochowską, Podskarbińską, Kobielską i Weterynaryjną.

     Warto również wiedzieć, że…
     Przed 100 laty był na tym terenie targ zwierzęcy, mówiono o nim koński targ. W latach 50 posadzono drzewa, wytyczono alejki i nazwano imieniem Hanki Sawickiej, ale był to duży coraz bardziej dziki skwer. W 2005 r. został zrewitalizowany.

     Ponad 100 letnia brama powstała w znakomitym zakładzie kowalskim Romana Szewczykowskiego przy ul. Wolskiej 40. Wykonano ją tam dla jednej z kamienic Śródmieściu. Po wojnie to dzieło sztuki kowalskiej znalazło się po drugiej stronie Wisły. Przez długie lata wrota z ozdobnymi kratami zamykały wjazd na podwórko domu przy ul. Szaserów 67, ale wciąż były dewastowane. W 2003 r. z inicjatywy stołecznego konserwatora zabytków zabrano stamtąd bramę i odrestaurowano.

      

     Pytanie nr 12 -  Najstarsza zachowana warszawska nekropolia przykościelna mieszcząca się na Pradze Południe jest wizytówką tragicznych dziejów tej części miasta, są tam pochowani Ci, którzy walczyli i ginęli za Ojczyznę w 1656r., 1794r., 1831r. oraz I i II wojnie światowej. O który cmentarz chodzi? Proszę podać nazwiska dwóch generałów dla których jest on miejscem wiecznego spoczynku oraz nazwę powstania narodowego w którym stracili życie?
      

     Odpowiedź:

     Cmentarz Kamionkowski jedna z najstarszych nekropolii w Polsce, jedyny ocalały dawny cmentarz przykościelny jakie funkcjonowały w Warszawie od czasów średniowiecza.

      

     Płyta pamiątkowa z miejsca wiecznego spoczynku gen. Jakuba Jasińskiego i gen. Tadeusza Korsaka, zginęli bohatersko
     w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej…


      

     Warto również wiedzieć, że…
     Cmentarz istnieje od czasów średniowiecza, zmarłych grzebano tu już od przełomu XIII i XIV wieku do 1887r.
     Na cmentarzu spoczywają m. inn. żołnierze różnych wyznań i narodowości polegli w bitwach rozgrywających się przez wieki na tym terenie.


     Drewniana Dzwonnica  z 1817r.
      

     Jeden z jej dzwonów pochodzi jeszcze z 1722r.zapewne z rozebranego pobliskiego kościoła skaryszewskiego.

      

     Kamionek to niegdyś wieś Kamion o tradycjach sięgających jeszcze XI w. Na tutejszych polach wybierano polskich królów Henryka Walezego i Augusta III.

                                   

                                                                                 Obraz Jana Matejki
                                                    „Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja.”

      

     Kamionek to też wielkie fabryki. Jedne wciąż coś produkują… jak najstarsza w Polsce fabryka czekolady E. Wedel, inne upadają, jeszcze inne przekształcone są w biurowce, siedziby wyższych szkół, luksusowe mieszkania zwane loftami.


      

      

      

     Pytanie nr 11 - Jakie wydarzenie upamiętnia kościół Najczystszego Serca Maryi przy Placu Szembeka a jakie kościół Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku?

      

     Odpowiedź:

                                                                    

                 Kościół Najczystszego Serca Maryi                                  Kościół Konkatedralny Matki Boskiej
                – to Pomnik poległych za Ojczyznę                                         Matki Boskiej Zwycięskiej
                   w Bitwie o Olszynkę Grochowską                                         - to Votum Wdzięczności

      

     Pytanie nr 10 - W sobotę 25 lutego minęła 186 Rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską. Na Pradze Południe i w Wawrze zachowujemy pamięć o niej m.in. w nazwach obiektów, ulic, pomników.
     Wymień nazwy 1 placu, 1 alei, 5 ulic- z w/w dzielnic- upamiętniających bohaterów tej bitwy.

      

     Odpowiedź:

     Bohaterów Bitwy o Olszynkę Grochowską upamiętniają:

                                                                             

     Aleja Chwały Olszynki Grochowskiej                                 Plac gen. Piotra hrabiego Szembeka                                  Plac 1831 roku
      

     Wielu patronów ulic wawerskich i grochowskich walczyło w powstaniu Listopadowym, ale nie w Bitwie o Olszynkę Grochowską. Oto ci, którzy walczyli w Bitwie Grochowskiej:

                                                     

           J. Chłopicki                        L. Kicki                     J. Skrzynecki                    F. Żymirski                      J. N. .Umiński                  L. Mycielski
      

     Ulice: generała dywizji Józefa Chłopickiego, generała brygady Ludwika Kickiego, generała brygady Jana Skrzyneckiego, generała dywizji Franciszka Żymirskiego- zginął w bitwie grochowskiej, generała brygady Jana Nepomucena Umińskiego, kapitana - oficera legendarnego pułku Piechoty, tzw. „Czwartaków” Ludwika Mycielskiego - zginął w bitwie grochowskiej.
      

     Warto również wiedzieć, że…
     Często słyszy się, że Grochów i cała prawobrzeżna Warszawa są „pustynią” jeśli chodzi o zabytki. Zabytków materialnych zwłaszcza tych o kilkusetletniej tradycji nie ma. Pamięć pokoleń przechowuje się jednak nie tylko w tym co materialne, ale także w tym co duchowe.

      

     Chodząc ulicami Grochowa oraz całej praskiej strony Warszawy możemy być dumni z jej historii, której świadkami jest kilka zaledwie obiektów, ale upamiętniona została w nazwach ulic, placów i pomników.

                                        
              Rogatka Grochowska                                           Zajazd Napoleoński                                   Urząd Stanu Cywilnego Praga Północ
        (dawna Rogatka Moskiewska)                              (dawna Karczma Wawerska)                                     (dawna Komora Wodna)

      

     Prawobrzeżna Warszawa była wielokrotnie niszczona i burzona doszczętnie, przechodziły przez nią żywioły, epidemie i tak w roku:

     *1656 zniszczyli ją Szwedzi- Potop Szwedzki
     *1794 Rosjanie dokonali ”Rzezi Pragi”- Insurekcja Kościuszkowska
     *1807-1812 wyburzano domy murowane od Wisły do ul. Targowej z rozkazu dowództwa wojsk francuskich, budowano fortyfikacje napoleońskie
     *1831 niszczyli Rosjanie - Powstanie Listopadowe
     *1839-1844 dwa wylewy Wisły                    
     *1897 epidemia cholery

                                                             

                           Powódź na Saskiej Kępie                          Cmentarz choleryczny na Pradze

     *1915 wycofujące się z warszawy władze carskie spaliły dworzec Petersburski (dziś okol. Dworca Wileńskiego) i Terespolski (dziś okol. Dworca Wschodniego) i niektóre fabryki - I wojna światowa
     *1920 dokonywali spustoszenia Sowieci- Bitwa Warszawska-Cud nad Wisłą
     *1939 burzyły hitlerowskie Niemcy- II wojna światowa

     Lewobrzeżną Warszawę znacznie mniej dotykały w/w wydarzenia natomiast w 1944 w Powstanie Warszawskie Niemcy zrujnowali, zniszczyli ją w sposób barbarzyński, Praga zaś tym razem ocalała.

      

     Pytanie nr 9 - Stojący u zbiegu ulic Grochowskiej i Wiatracznej stary budynek z nieotynkowanej cegły (Grochowska 224) był niegdyś symbolem Grochowa. Jaki zakład (z 1920r.) mieścił się w owym budynku? Przed wojną ów zakład nie miał, w swojej branży, równych sobie w tej części miasta.
      

     Odpowiedź:

     Stary budynek z nieotynkowanej cegły u zbiegu ulic Grochowskiej i Wiatracznej (ul. Grochowska 224) to dawna piekarnia Teodora Reicherta z 1920 r.

      

      

     Warto również wiedzieć, że…

     „Solidne mury i wysmukły komin były dla Grochowa okresu międzywojennego takim samym symbolem dzielnicy, jak dla Starówki kolumna Zygmunta i Zamek Królewski” pisał w „Korzeniach miasta” Jerzy Kasprzycki.

     Przed wojną piekarnia nie miała sobie równych w tej części Warszawy. Podczas okupacji właściciel przekazywał duże ilości chleba organizacjom pomagającym biednym. Ukrywał też bezcenne dokumenty cechowe, w tym przywileje królów Zygmunta Augusta, Władysława IV i Jana Kazimierza.

      

                                                                      Budynek dawnej piekarni czeka na rewitalizację.

      

      

     Pytanie nr 8 - W naszej dzielnicy, na Pradze Południe, znajduje się pewien pomnik zwany popularnie Żelaznym Słupem.
     Co to za pomnik i gdzie jest usytuowany ?

      

     Odpowiedź:

     Żelazny Słup to Pomnik Budowy Szosy Brzeskiej (Pomnik Pracy) przy ulicy Grochowskiej , pomiędzy ulicami Siennicką i Podskarbińską.

      

     Warto również wiedzieć, że…

     Wzniesiony został w 1825r. z inicjatywy Stanisława Staszica (działacz oświeceniowy, zastępca ministra oświaty Królestwa Polskiego, minister stanu, ku upamiętnieniu) budowniczych traktu (190 km droga bita) łączącego Brześć (dawniej Brześć Litewski- do 1945 r. w granicach Polski obecnie Brześć nad Bugiem na Białorusi) z Warszawą. Identyczny obiekt odsłonięto w tym samym czasie w Terespolu (województwo Lubelskie).

                              

                                                                Pomnik w Warszawie                       bliźniaczy pomnik w Terespolu

      

     14 metrowy pomnik ustawiony na cokole w kształcie czworoboku, wykonany jest z żeliwa i ozdobiony płaskorzeźbami (przedstawiają panoramy Warszawy, Siedlec Brześcia oraz scenami z budowy traktu), które wykonał Paweł Maliński. Ogrodzenie z żelaza składające się z czterech słupków połączonych łańcuchem odlane zostały w hucie w Samsonowie założonej przez Stanisława Staszica.
     Bezpośrednio w okolicy pomnika, w Powstanie Listopadowe, 25 lutego 1831 r. stacjonował sztab głównodowodzącego armii polskiej , gen. Michała Radziwiłła. Mieścił się tam również szpital polowy. W pobliskich laskach grzebano poległych.

      

      

     Pytanie nr 7 - Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP m. in. Rokiem Rzeki Wisły.
     Wisła płynie przez całą długość naszego miasta- nie zagrażając tak jak niegdyś jego mieszkańcom, szczególnie na prawym brzegu- troszkę inaczej niż przed laty. Została uregulowana, a na prawym brzegu umocniona Wałem Miedzeszyńskim.
     Proszę podaj, które jeziorka na prawym brzegu Wisły to fragment starego koryta rzeki- starorzecza Wisły?

     Odpowiedź:

     Fragmentem starego koryta rzeki [starorzecza Wisły] na prawym brzegu Wisły jest Jeziorko Kamionkowskie w Parku Skaryszewskim, Jezioro Gocławskie zwyczajowo Jeziorko Gocławskie oraz Jezioro Sporne i Jezioro Żabie (Moczydło) w rejonie wawerskich Zbytków.

      

            

                                                            Jeziorko Gocławskie                         Jeziorko Kamionkowskie

      

     Warto również wiedzieć, że…

     Stare koryto rzeki, którym Wisła płynęła jeszcze przed kilkoma wiekami, po praskiej stronie ciągnie się od Portu Praskiego poprzez Jeziorko Kamionkowskie, Kanał Wstawowy, Jeziorko Gocławskie, Zakole Wawerskie, Zerzeń do Kuligowa.

     Na południu Zakola Wawerskiego znajduje się Jezioro Żabie według niektórych to zbiornik sztuczny, według innych zachowało naturalny charakter. W Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych zbiornik zakwalifikowano jako staw ( na mapach zaznaczony jest nie później niż od 1891r.).

     Zachowały się też starorzecza Wisły w postaci oczek wodnych (małych stawów)- Łacha Kuligowska i Łacha Zbytki w rejonie Zbytków i Kuligowa oraz zespół stawów w pobliżu przecięcia Rowu Zerzeńskiego z Kanałem Nowe Ujście przy ul. Wodniaków. Największym choć niewielkim zbiornikiem wodnym jest Jezioro Sporne ( niestety coraz bardziej zbudowane, zasypywane) w południowo- wschodniej części Zakola Wawerskiego na Łasze

     Zbytki oraz wspomniane wcześniej Jezioro Żabie.

            

                                                                    Jezioro Żabie                                          Jezioro Sporne

      

      

     Pytanie nr 6 - Warszawa jest jedyną stolicą w Europie leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie parku narodowego. Podaj nazwę tego parku. W granicach Warszawy znajdują się także rezerwaty przyrody (jest ich aż 12). Podaj nazwę, rodzaj oraz cel ochrony rezerwatu, który jest położony najbliżej naszej szkoły.

     Odpowiedź:

     Warszawa jako jedyna ze stolic europejskich leży w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego.

     Najbliżej naszej szkoły położony jest rezerwat krajobrazowy Olszynka Grochowska, którego celem ochrony jest ochrona miejsca wartościowego pod względem florystycznym
     i historycznym.

      

     Warto również wiedzieć, że…

     Utworzony w 1959 roku w województwie warszawskim (obecnie mazowieckim) Kampinoski Park Narodowy 21 stycznia 2000 został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO jako Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”

     Symbolem parku jest łoś.

      

     Logo parku

      

     Pytanie nr 5 - Kiedy i w jakich okolicznościach warszawiacy wybierali Migdałowego Króla?

     Odpowiedź:

     Od 6 stycznia rozpoczynał się karnawał.  Na zakończenie wystawnej uczty w tym dniu podawało się tort, placek migdałowy bądź ciasto rogate. Zgodnie z tradycją Święta Trzech Króli, ten kto w ciasteczku natrafił na schowany migdał, został Migdałową Królową i Migdałowym Królem !!! W Warszawie podawano dwie osobne patery– kobietom i mężczyznom.
      

     Warto również wiedzieć, że…
      

     Para królewska spotykająca się z wielkim poklaskiem zebranych miała rozliczne obowiązki towarzyskie. Spoczywały one zwłaszcza na „królu migdałowym”, który musiał umieć zabawiać gości, zwłaszcza obecne na spotkaniu damy, organizować rozrywki, tańce, salonowe gry towarzyskie itp.
     Zabawy w „króla migdałowego” odbywają się jeszcze w niektórych domach, ale należą już do rzadkości i zawsze bywają skromne. Urządza się je głównie ku uciesze dzieci, dla których poszukiwanie migdałów w ciastkach i pozyskanie tytułu „króla migdałowego” to duże emocje i radość.

      

     Zabawa karnawałowa w SP 141 tuż…tuż.… powróćmy do tej tradycji wybierzcie „Królewską Parę Migdałową”…klasową…mile widziane będą zdjęcia…( proszę, by trafiły do Logopedy s.34)…

      

      

     Pytanie nr 4 - Były takie lata gdy warszawiacy poszli na Pasterkę nie nocą w Wigilię, ale 25 grudnia nad ranem. Co to za czasy, co było powodem przesunięcia godzin Pasterki?
      

     Odpowiedź:

     Święta Bożego Narodzenia i Wigilię obchodzono w Warszawie nietypowo w czasie okupacji hitlerowskiej, niemieckie zarządzenia związane z godziną policyjną spowodowały również to,  że pasterki odbywały się 25 grudnia nad ranem.

     Warto również wiedzieć, że…

     Nietypowo…to znaczy jak …
     „Święta 1939 roku zapowiadają się bardzo biednie. Nie ma żywności i pieniędzy. Nadzieja ,że szybko wojna się skończy… ale i ogromny smutek…zbrodnia w Wawrze…”
     Święta rok później…”Wielu osób nie było zwyczajnie stać na to, aby przygotować kolację wigilijną, nie mówiąc już o całych świętach…droższe nawet podstawowe produkty, pensje pozostały na starym poziomie. Niektóre rodziny dostały paczki z zagranicy.”
     Kolejne Święta…”Ludzie czas po zmierzchu spędzali przy świecach, co było spowodowane problemami z dostawą prądu…obowiązkowym zaciemnieniem…Przydział pożywienia na święta - dodatkowy - wyniósł 1 kg chleba, 500 g cukru, 100 g oleju, 3 jaja i 250 g miodu sztucznego, wszystko na jedną osobę. Karp za drogi? Można postawić na stole stinki, małe rybki długości kilku centymetrów. A do tego ziemniaki pod różnymi postaciami i cebula,
     dla zdrowia. Do pierników zamiast miodu dodawano marchew, a do ciast zamiast jajek proszek... jajeczny...”
     Zawsze starano się być razem z rodziną, sąsiadami…wolne miejsce przy stole nabrało jakże wymownego wyrazu, każda prawie rodzina miała w sercu jakiegoś zbłąkanego wędrowca…
     śpiewano kolędy, żartowano…niektóre żarty śpiewano w formie kolęd…W głębi duszy każdy miał nadzieję, że uda im się przetrwać do świąt, które spędzą już w wolnej Polsce.

      

     Pytanie nr 3 - Warszawa, jako jedyne miasto w obecnych granicach Polski, została odznaczona Orderem Virtuti Militari. Proszę podać przez kogo, kiedy i z jakiego powodu?

     Odpowiedź:

     Order Virtuti Militari V klasy                                                       


     77 lat temu, 9 listopada 1939 roku Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski nadał Warszawie ten order.
     W uznaniu bohaterskiego, wytrwałego męstwa dowiedzionego przez ludność stołecznego miasta Warszawy w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu, w zgodzie z uchwałą Rady Ministrów R. P. z dnia 9 X 1939 r. (…) nadaję Krzyż Srebrny Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V klasy miastu stołecznemu Warszawie.

      

     Warto również wiedzieć, że…
      

     Zarządzeniem naczelnego wodza do herbu miasta dodano Order Wojenny Virtuti Militari
     na wstążce orderowej z liśćmi laurowymi ze wstęgą i z łacińską dewizą Semper invicta (zawsze niezwyciężona).
     Polskie Towarzystwo Heraldyczne pozytywnie zaopiniowało umieszczenie odznaczenia
     w herbie Warszawy.
     Dopiero 29 lipca 2004 roku Rada Warszawy przyjęła uchwałę o wpisaniu Orderu Wojennego Virtuti Militari w Herb Wielki Miasta Stołecznego Warszawa.

     Herb Wielki Warszawy

      

     Pytanie nr 2 - Skąd i o której godzinie rozlega się grany na żywo Hejnał warszawski oraz jakie dwa utwory posłużyły do jego utworzenia?

     Odpowiedź:

     Hejnał warszawski – hejnał grany każdego dnia o godzinie 11:15 z wieży zegarowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Melodia została utworzona na podstawie motywów "Warszawianki 1831" i "Marszu Mokotowa".
      

     Warto również wiedzieć, że…
      

     11. 15 jest to czas, w którym zegar zatrzymał się na wieży Zamku Królewskiego podczas bombardowania Warszawy w czasie II wojny światowej
     Autorem w/w melodii jest kompozytor Zbigniew Bagiński z Uniwersytetu Muzycznego. Powstała w wyniku starań Związku Powstańców Warszawy i zgrupowania Chrobry II.

      

     Pytanie nr1- Wymień nazwy warszawskich zamków.

     Odpowiedź:

     Warszawskie zamki to:

                  - Zamek Królewski ( plac Zamkowy 4)    

                                                                             

                  - Zamek Ujazdowski ( ul. Jazdów 2)

                                

                  - Zamek Ostrogskich, zwyczajowo tak  nazywany, choć tak naprawdę nie jest to zamek tylko pałac (ul. Tamka 41)

                                                                                                            

           Na podpisanej swoim imieniem, nazwiskiem i klasą kartce umieść odpowiedź i wrzuć ją do urny ustawionej w portierni szkoły.
     Przez tydzień czekamy na Wasze odpowiedzi- do 15.30 w poniedziałek.
     Kolejne pytanie pojawiać się będzie zawsze we wtorek rano.

     Z końcem kwietnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Osoby, które wrzucą najwięcej prawidłowych odpowiedzi zostaną nagrodzone.

     Życzymy sukcesów i samych trafnych odpowiedzi,
     Ewa Ferenc-Lech
     Katarzyna Uhma

      

      

      

     Warszawska Syrenka

      

        

     Wystawa prac ceramicznych uczniów klasy 6D  Warszawska Syrenka - wykonane w ramach programu Varsavianistyczna Szkoła w czasie warsztatów ceramicznych w Osiedlowym Centrum Plastyki w klubie Wilga na Gocławiu pod kierunkiem  p. Renaty Fundeły.
      

     Zapraszamy do oglądania zdjęć Warszawska Syrenka