Nawigacja

PartnersKontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
  ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa
 • 22610-67-72 fax w.26, 22610-99-72
  kier. gospodarczy 22610-76-96

  e-mail dodatkowy: sekretariat@sp141.edu.pl

Prihlásenie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Poniedziałek 15.09.2014

Misja i wizja szkoły

Misja szkoły

Nasza szkoła przygotowuje ucznia do radzenia sobie  w zmieniającym się świecie.

Wizja szkoły

Pragniemy by nasza szkoła była szkołą wzajemnego szacunku, akceptacji  i zaufania, zaangażowania w naukę, zabawę i pracę, chęci do działania, kreatywnego myślenia, radości, humoru oraz sukcesów.

Statistics

Ilość odwiedzin: 1648267

WITAMY W NASZEJ SZKOLE  !

 

 

Wiadomości

 • Lekcje języka francuskiego.

  Lekcje języka francuskiego - w poniedziałki i czwartki o godz. 16:00. Sala 32A II p.

  Zaprasza p. Urszula Dąbrówka

 • Szanowni Państwo,

  na prośbę rodziców, których dzieci wyjeżdżały, przez kolejne lata na wakacje parafialne, p. Urszula Dąbrówka organizuje ZIMOWISKO 2015. Szczegółowe informacje można zobaczyć klikając - Więcej.

 • Chrońmy przed wszawicą.

  Szanowni Państwo,

  w związku z corocznie powracającym problemem wszawicy w szkołach i przedszkolach, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ulotką, w celu ograniczenia tego zjawiska.

  Wszawica3.pdf

   

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej i ogólnopolskiej akcji hospicyjnej "Pola Nadziei 2014/2015".

  Jest to nasz wkład w pomoc bardzo chorym ludziom oraz budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju.

  Żonkilowe "Pola Nadziei" to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło tym wielkim problemom. Cebulki żonkili są symbolem akcji, a zarazem jedynymi w swoim rodzaju "cegiełkami" Poprzez żonkilowe "Pola Nadziei" zbierane są datki na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi, nad osobami w żałobie i na różne akcje edukacyjne.

 • Ubezpieczenie

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że opłata za ubezpieczenie w firmie AXA wraz z dostępem do dziennika elektronicznego Librus wynosi 38,50zł od każdego dziecka. Nie przewiduje się żadnych ulg dla kolejnego dziecka w rodzinie.

  Istnieje możliwość wykupu samego ubezpieczenia za kwotę 19,50zł lub samego dostępu do dziennika elektronicznego Librus w cenie 19zł.

 • Konsultacje w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

  Szanowni Państwo,

         nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do przedszkoli siedem tzw. kryteriów ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, ale jednocześnie dała samorządom możliwość ustalenia sześciu własnych kryteriów uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne.

        Od roku szkolnego 2015/2016 nowe kryteria będą obowiązywały w rekrutacji do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych oraz w rekrutacji do przedszkoli niuepublicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu ofert.

 • Obiady szkolne

  Opłata za obiady - wrzesień  2014

  21 dni x 4,00 zł =84,00

  Prosimy o wpłaty w dniach:

  01.IX.2014r. godz. 07:00 - 13:00

  02.IX.2014r. godz. 07:00 - 10:00

  03.IX.2014r.  godz. 07:00 - 10:00 oraz 15:00 - 17:00

  BARDZO PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW OPŁAT.

  W przypadku nieobecnosci dziecka w szkole prosimy  o zgłaszanie tego faktu telefonicznie (22 610 67 72 wew. 16) w dniu  nieobecności, nie póżniej niż do godziny 9:00

 • Dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III lub VI szkół podstawowych oraz w klasach III zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

  Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w trym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

 • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2014/2015

  W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

  - wzór  wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

 • 1% podatku

  Zebrane fundusze w akcji 1% podatku wesprą planowany montaż radiowęzła szkolnego.